Resmi Gazete’de bugün (3 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs Yönetmeliği

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği

– Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Atılım Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)

– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2020/33, K: 2023/161 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2022/12, K: 2023/162 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2019/42961 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x